Priser og Regler

Priser og Regler

Indendørs hal:


Pris pr. time: minimun 1 time leje


Hverdag 8-14

210,-

Hverdag 14-22

260,-

Weekend og helligdage 

260,-En dag 8 timer kl. 8-16

1400,-

               Efter følgende timer

175,-

To dage dag 1 fra kl 8 til dag 2 kl.16

3500,-

               Efter følgende timer

175,-Græsareal pr. timer

110,-

Bankoplysninger


Jyskebank


Reg. Nr. 5078


Konto Nr. 1027078


MobilePay


309000


skriv dato for Booking i kommentar


 

Generelt


Træning på Herringløse Agilitycenter er for egen risiko, og centeret kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.


Centerets redskaber, inventar og grønne områder må kun bruges til dets tiltænkte formål.


Enhver har pligt til at oplyse centeret om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at centeret kan foranledige en udbedring af forholdene.


Centerets anvisninger skal i alle henseender følges.


Brud på centerets regler kan medføre bortvisning.


Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Herringløse Agilitycenter, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Forsikring og vaccination


Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner på Herringløse Agilitycenter er vaccineret, og således beskyttet mod de mest altmindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på centerets område.


Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.


Centeret kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 

Bookning og betaling


Bookning kan foretages onling på hjemmesiden.


En times træning begynder på det hele klokkeslet, og timen slutter 55 minutter senere (eks. 18:00-18:55),

således at der er 5 minutter til at forlade hallen inden de næste skal til.


Træning i centeret skal forudbetales, og bookede træningstider er først reserveret når centeret har modtaget betalingen.

 

Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales halleje/baneleje ikke, med mindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder.


Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af centeret, hvis centeret udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.


Ved bortvisning refunderes baneleje, halleje og/eller træningsgebyrer ikke!

 

I indendørs hallen


Alle hunde er grundigt af luftet inden træningsstart.


Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug


Al brug af harpiks på hundenes poter vil medføre øjeblikkelig, permanent bortvisning!


Hvis en hund gør sig ren i hallen påhviler det føreren at rydde op og gøre rent efter den som anvist, med de af centeret udleverede midler.


Så vidt muligt tages kun de hunde der træner med ind i hallen.


Der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

 

Det er tilladt at efterlade agilityforhindringerne hvor de har været i brug efter endt træning.

 

På græsarealet


Det påhviler alle brugere at efterlade udendørsarealerne fri for affald og efterladenskaber, såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.

 


Dispensationer


Der kan dispenseres for meget, men kun imod forudgående aftale med Herringløse Agilitycenter.